LOOK BETTER, FEEL BETTER, LIVE BETTER

Kami bawakan bahan kandungan terbaik di dalam produk makanan kesihatan kami yang diformulasikan oleh teknologi moden.


MEG-3™ (OMEGA 3)


MEG-3 merupakan sumber yang paling dipercayai dalam Omega-3 dan DHA, dimana ianya memberi  Omega-3 minyak ikan dari sumber yang mampan, berkualiti dan tulen. Kami menyokong persumberan ikan untuk minyak MEG-3™ yang dijalankan dalam persekitaran yang mampan, di mana peralatan, amalan dan prosedurnya adalah untuk melindungi sumber ikan itu sendiri.

✤ Membantu merendahkan risiko penyakit jantung
✤ Membantu membasmi kemurungan dan kegelisahan
✤ Membantu memperbaiki kesihatan mata
✤ Membantu membasmi keradangan
✤ Memperbaiki kesihatan serta lanjutan usia
:register
:white_check_mark